გაზიარება მზრუნველობაა: GAFA ცდილობს, რომ წევრების უმეტესობისთვის აქტუალური თემები იქნეს განხილული და შესწავლილი. გარე რესურსებთან თანამშრომლობით, GAFA ორგანიზებას უწევს როგორც ონლაინ, ასევე არა ონლაინ ტრენინგებსა და “ქოუჩინგის” ღონისძიებებს, რათა დაეხმაროს კომპანიებს, რომ მათ ხელი მიუწვდებოდეთ მათთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციებზე. საკითხები ძირითადად შეეხება საკვანძო არეებს.

ეს ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქართული ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაციია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს.