ინფორმაცია ყველაფრის გასაღებია. დღეს ეს ინფორმაცია დიდი რაოდენობით მოიპოვება, შესაბამისად, მოუხერხებელია მისი ნავიგაცია, ამიტომ კომპანიებისგან მოითხოვს დიდ დროს. GAFA თავის წევრებს ეხმარება, რომ აკონტროლონ და გაფილტრონ ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვან სფეროებში, რომლებიც ყველაზე აქტუალურია მათთვის. მონაწილეებისთვის რეგულარულად ქვეყნდება საინფორმაციო ბიულეტენი შერჩეული თემების შესახებ, ხდება მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლება დაიკარგოს.

ეს ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქართული ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაციია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს.