ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაციის (GAFA) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი ჩემინავასა და სასომხეთის მოდისა და დიზაინის პალატას შორის, თავმჯდომარის ბ-ნ ვაჰან ხაჩატურიანის წარმომადგენლობით.

მემორანდუმის მიზანია, ჩამოაყალიბოს მხარეებს შორის თანამშრომლობის პრინციპები და საფუძველი, რათა გაუმჯობესდეს სავაჭრო, ციფრული და საინვესტიციო გარემო სასომხეთსა და ქართულ კომპანიებს შორის ტექსტილისა და სამკერვალო ინდუსტრიაში.

ეს ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქართული ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაციია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს.